Bun găsit,Ieri, în Monitorul Oficial nr. 364, a fost publicată H.G. nr. 353 pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 1.017/2018.Până la apariția în programul legislativ a hotărârii consolidate, vă redau mai jos articolele în forma lor inițială și în forma modificată:

ART. 8, alin. (2) inițial:
(2) Prin călătorie dus se înţelege călătoria efectuată din localitatea/staţia X în localitatea/staţia Y, iar prin călătorie întors se înţelege călătoria efectuată din localitatea Y în localitatea X, indiferent de denumirile staţiilor. Călătoria întors între localităţile/staţiile Y şi X poate avea loc pe un alt traseu decât călătoria dus între localităţile/staţiile X şi Y”. 

Art. 8, alin. (2) modificat:

(2) Prin călătorie dus se înțelege călătoria efectuată din localitatea/stația x în localitatea/stația y, iar prin călătorie întors se înțelege călătoria efectuată înapoi către localitatea/stația x, inclusiv din altă localitate/stație aflată pe drumul de întoarcere. Călătoria întors între localitățile/stațiile y și x poate avea loc pe un alt traseu decât călătoria dus între localitățile.stațiile x și y”

Art. 8, alin. (3) inițial:
(3) Beneficiarul Legii nr. 448/2006 poate efectua călătoria dus între localităţile/staţiile X şi Y pe întreaga distanţă cu un singur operator de transport interurban care va reţine cuponul dus şi, dacă este cazul, cupoanele anexă dus. La călătoria întors, beneficiarul va folosi, de asemenea, un singur operator de transport interurban pe întreaga distanţă cuprinsă între localităţile/staţiile Y şi X, pentru care operatorul reţine cuponul întors şi, dacă este cazul, cupoanele anexă întors.

Art. 8, alin. (3) modificat:

”(3) Beneficiarul Legii nr. 448/2006 poate efectua călătoria dus între localitățile/stațiile x și y pe întreaga distanță cu un singur operator de transport interurban care va reține cuponul dus, și dacă este cazul, cupoanele anexă dus. La călătoria întors, beneficiarul va folosi, de asemenea, un singur operator de transport interurban pe întreaga distanță suprinsă între localitățile/stațiile y și x, inclusiv din altă localitate/stație aflată pe drumul de întoarcere pentru care operatorul reține cuponul întors și, dacă este cazul, cupoanele anexă întors”.

Art. 15, alin. (5) inițial:

(5) În timpul efectuării călătoriei, persoana cu handicap va prezenta biletul de călătorie gratuită şi se va legitimata cu documentul de identitate în original, respectiv cu certificatul de naştere în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie.

Art. 15, alin. (5) modificat:

”(5) În timpul efectuării călătoriei, persoana cu handicap prezintă biletul de călătorie gratuită și se legitimează cu legitimația acordată potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 448/2006, iar în lipsa acesteia cu documentul de identitate în original, respectiv cu certificatul de naștere, în cazul copiilor cu vârsta până la 14 ani, în original sau copie”.

Art. 16, alin. (4) inițial:

(4) Persoanele cu handicap, însoţitorii acestora, precum şi asistenţii personali sunt obligaţi să folosească întâi cuponul dus şi, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente, apoi cuponul întors şi, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente.

Art. 16, alin. (4) modificat:

”(4) Persoanele cu handicap, însoțitorii acestora, precum și asistenții personali pot utiliza cuponul dus și, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente, precum și cuponul întors și, dacă este cazul, cupoanele anexă aferente, indiferent de ordinea efectuării călătoriei”.

Să auzim de bine!