Având în vedere întrebările venite din teritoriu legate de sporul de 15% pentru nevăzătorii plătiți din fonduri publice în condițiile intrării în vigoare a articolului numărul 22 din Legea-Cadru numărul 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, dorim să facem următoarea precizare:

 

Potrivit articolului 38 aliniatul (2) litera a), din aceeași lege, “se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, … cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, …şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, …. de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii;”

 

Așadar, până la sfârșitul anului nevăzătorii angajați în sistemul public vor primi acest sport. Hotărârea de Guvern prin care se vor stabili categoriile de persoane cu handicap care vor beneficia de sporul de 15% prevăzut la articolul 22 nu poate modifica articolul 38 din Lege. Modificarea unei legei se poate face doar printr-o altă lege sau ordonanță de urgență.