Proiectul Terra Mirabilis este conceput de un grup informai compus din 4 tineri entuziaşti. El se va derula în oraşul Cluj-Napoca, în perioada 1 februarie – 30 noiembrie 2014, având o durată de 303 de zile. Proiectului, conform programului Tineret în Acţiune, se încadrează la Iniţiative Naţionale ale Tinerilor. Deşi are un caracter local, el îşi propune un follow-up naţional şi preponderent internaţional. În acest sens, prin obiectivele pe care şi le propune, Terra Mirabilis este gândit să sprijine acţiunile programului „Cluj-Napoca: Capitala Europeană a Tineretului 2015" şi deasemenea proiectul „Cluj-Napoca: Capitala Culturală Europeană 2020".

Beneficiarii, grupul ţintă al proiectului, îl constituie un număr de 8 tineri, fete şi băieţi, cu dizabilităţi de vedere, din Cluj-Napoca şi împrejurimi, ce provin din medii sociale diferite şi care cunosc cel puţin la nivel mediu una din limbile germană şi/sau engleză.

Terra Mirabilis are ca scop să realizeze suportul material şi calificarea de personal voluntar, necesare unor viitoare schimburi naţionale şi internaţionale de tineri cu dizabilităţi de vedere.

Suportul material propus a se realiza este format din ghiduri turistice, hărţi şi materiale informative şi promoţionale, care să permită unei persoane sau unui grup de persoane cu dizabilităţi de vedere, din ţară sau străinătate, să parcurgă în siguranţă un traseu turistic în Cluj-Napoca, traseu care să cuprindă cele mai reprezentative obiective turistice, monumente şi lăcaşuri de cult ale oraşului şi care să scoată în evidenţă dimensiunea multiculturală şi multietnică a acestuia. Suportul material, în limbile română, germană şi engleză, va fi creat atât în format standard, tipărit, cât şi în formate proprii persoanelor cu dizabilităţi de vedere, adică ghiduri audio, materiale tipărite cu caractere mari precum şi în alfabet Braille. Deasemenea aceste materiale vor exista şi în format digital (PDF).

Personalul implicat în proiect, voluntari şi beneficiari (grup ţintă), în funcţie de (diz)abilităţile personale, va realiza suportul material şi va dobândi şi dezvolta capacităţi ce-i vor permite să însoţească şi să ghideze în siguranţă tineri (sau mai puţin tineri) sau grupuri cu dizabilităţi de vedere pe trasee turistice clujene.

Pentru implementarea scopului şi obiectivelor propuse, atât voluntarii cât şi beneficiarii proiectului vor participa la următoarele activităţi, care se vor baza în special pe elemente ale educaţiei non-formale, extracurricurale şi informale:

  workshop-uri (10 a câte 2 ore, pe întreaga perioadă de derulare a proiectului)

 

  de cunoaştere reciprocă, de formare a microgrupurilor alcătuite dintr-un voluntar şi un tânăr cu dizabilităţi de vedere din grupul ţintă şi de stabilire în comun, non-formal, a planului de desfăşurare practică a proiectului;

 

  pe teme de securitate personală şi de formare practică şi teoretică a ghizilor, finalizate prin elaborarea unui cod de securitate personală şi de bune practici;

 

  de stabilire a traseului şi a obiectivelor de vizitat, de elaborare a unui model de ghid turistic specific unui obiectiv, monument sau lăcaş de cult şi repartizarea a 1-2 obiective turistice pe fiecare microgrup, care astfel devine responsabil de scrierea ghidului turistic corespunzător obiectivului respectiv;

 

  de alcătuire a ghidului turistic complet corespunzător traseului şi obiectivelor stabilite şi traducerea lui în engleză şi germană;

 

   acţiuni, în oraş, ale microgrupurilor, de inventariere a obiectivelor turistice majore (3 ieşiri în oraş a câte 2-3 ore); 

 

– acţiuni de simulare a parcurgerii traseul propus, acţiuni în care fiecare  microgrup va juca pe rând rolul ghidului sau rolul turistului/grupului cu  dizabilităţi de vedere (2 ieşiri în oraş a câte 2-3 ore); 
 
 Voluntarii vor beneficia de: 
 
– instruire din partea unor formatori competenţi în activităţile de ghid turistic şi de securitate personală, cu accent pe cea corespunzătoare persoanelor cu dizabilităţi de vedere; 
 
– atestat de voluntar; 
 
– Youthpass; 
 
– vizibilitate pe pagina de internet a proiectului; 
 
– în măsura posibilităţilor de participare la cursuri de formare specifice activităţilor de turism, de tineret şi de integrare a persoanelor cu dizabilităţi; 
 
 Data limită de predare a proiectului: 1 octombrie 2013.