altalt

Filiala Judeţeană Cluj a încheiat următoarele parteneriate şi protocoale cu:

  • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj;
  • Liceul pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca;
  • Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
  • Grup Şcolar de Arte şi Meserii – "SAMUS" Cluj-Napoca;
  • Organizaţia Pontes;
  • Radio Cluj.

 

Suntem foarte încântaţi să anunţăm cea de a 6-ea Conferinţă Balcanică a ICEVI, care vor fi organizată în perioada de 27- 29 iunie 2012, în Cluj-Napoca, România.

Conferinţa este organizată de către Departamentul de educaţie specială în cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei de la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Asociaţia Română a Nevăzătorilor Filiala Cluj şi Liceul pentrudeficienţe de vedere din Cluj-Napoca.

Titlul conferinţei este "Noi dezvoltări în politicile educaţionale, de cercetare şi de practici în deficiente de vedere".

Conferinţa are ca scop promovarea colaborării şi schimbul de practici între profesioniştii implicaţi în domeniul de depreciere vizual.

Principalele teme ale conferinţei sunt următoarele:

Politicile educaţionale;
Includere;
Cercetare;
Strategii în sprijinul persoanelor cu deficienţe vizuale.
 
Participanţii (practicieni, cercetători, factori de decizie politică), au posibilitatea de a alege între prezentare pe hârtie, atelier de lucru şi / sau poster.

Limba a conferintei este limba engleza. O carte de rezumate va fi disponibil pentru conferinţă.

Site-ul dedicat acestei conferinte este urmatorul: http://psihoped.ubbcluj.ro/icevi/