Având în vedere creşterea punctului de pensie de la 1.100 lei la 1.265 lei începând cu 1 septembrie 2019, cuantumul indemnizaţiei de însoţitor primită de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate va fi de 1.012 lei.