Anunțăm doritori că am intrat în posesia revistei Impact 157. Cei interesați vor pute intra în posesia lui prin intermediul serviciului cultural.