În şedinţa din data de 25 martie a.c., desfăşurată la Predeal, judeţul Braşov, Consiliul Director al ANR a adoptat următoarele hotărâri:

  1. Completarea şi aprobarea Rapoartelor de activitate pe anul 2018 şi înaintarea lor către Adunarea Generală.
  2. Stabilirea ordinii de zi a Adunării Generale.
  3. Înaintarea către Adunarea Generală a propunerii de împuternicire a Consiliului Director să identifice măsurile care se impun în privința Comisiei de cenzori, în contextul celor mai recente modificări legislative.
  4. Menținerea în funcția de Director Financiar-Contabil a doamnei Maria Titel, pe perioadă nedeterminată.

5. Realizarea, la propunerea Comisiei de accesibilizare, a unui material de prezentare şi promovare a asociaţiei în format powerpoint sau chiar video.

În cadrul şedinţei, au fost analizate sesizări şi petiţii, cei ce le-au trimis urmând să primească răspunsurile.

În numele Consiliului Director al ANR,

Preşedinte,                                                                          

             Tudorel Tupiluşi