ROMANIA JUDETUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA §I MEDICALA

Comunicat – tichete sociale in cadrul Programului social ”Alimente”

Incepand cu 01 iulie 2019 si pana in 29 noiembrie 2019, in cadrul Programului social ”Alimente”, se pot ridica si depune la primariile de cartier si sediul Directiei de Asistenta Sociala si Medicala formularele de cerere/declaratie pe propria raspundere pentru acordarea tichetelor sociale. Valoarea nominala a tichetelor sociale este de 100 lei/an. In conformitate cu prevederile HCL nr. 515/2018 pot fi beneficiari ai Programului social ”Alimente”, sub forma tichetelor sociale, urmatoarele categorii de persoane:

 1. persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstitutionalizate;
 2. pensionari, invalizi, veterani, vaduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutati politic, eroi martiri ai revolutiei, orfani, ale caror venituri nete lunare pentru persoana singura sunt de pana la 1082 lei si de pana la 786 lei/membru de familie;
 3. someri inregistrati (cu indemnizatie si fara indemnizatie de somaj) ale caror venituri nete lunare pentru persoana singura sunt de pana la 1082 lei si de pana la 786 lei/membru de familie;
 4. beneficiari de ajutor social sau de alocatie pentru sustinerea familiei;
 5. victimele traficului de persoane;
 6. victimele violentei domestice.

Acte necesare:

La cererea/declaratia pe propria raspundere se ataseaza, dupa caz:

 1. Pentru persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstitutionalizate: buletin/carte de identitate si certificatul de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat;
 2. Pentru victimele violentei domestice si ale traficului de persoane: buletin/carte de identitate si dovada ca e victima violentei domestice sau a traficului de persoane (de la furnizorul de servicii sociale);
 3. Pentru pensionari, invalizi, veterani, vaduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutati politic, eroi martiri ai revolutiei, orfani si someri indemnizati si neindemnizati:
 4. acte privind componenta familiei (buletine/carti de identitate, certificate de nastere, casatorie, sentinte de divort, hotatare de plasament/adoptie/incredintare etc);
 5. acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei (adeverinte de salariu cu venitul net, cupoane de pensie/somaj, indemnizatii, alocatii, alte categorii de venituri realizate in luna anterioara celei in care se depune cererea);
 6. actul de identitate pentru reprezentantul legal, daca este cazul;
 7. carnetul de eviden(a, vizat la zi – pentru §omeri sau adeverin(a eliberata de AJOFM Cluj pentru cei care nu sunt indemnizati §i sunt aflati in cautarea unui loc de munca.

Dupa verificarea cererilor si declaratiilor pe propria raspundere in sistemul informatic PatrimVen de la Agentia Nationla de Administrare Fiscala si in bazele de date ale Primariei municipiului Cluj-Napoca, se stabileste lista persoanelor beneficiare.

Distribuirea tichetelor sociale se va face in baza unor programari care vor fi comunicate direct beneficiarilor si prin mass media.

Formularul de cerere/declaratie pe propria raspundere poate fi decarcat de la adresa:

http://dasmcluinapoca.ro/formulare/

Cluj-Napoca, 28 iunie 2019