POT CE POȚI ȘI TU, ANGAJEAZĂ-MĂ!

 

Ziua de 3 decembrie este ziua internațională a persoanelor cu dizabilități

 

Sub egida POT CE POȚI ȘI TU, ANGAJEAZĂ-MĂ!, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă marchează “Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități” prin organizarea la nivel  național  a  unor  evenimente  care  să  asigure  atât  dialogul  dintre  factorii  care  pot contribui  la  ocuparea  forței  de  muncă  din  rândul  persoanelor  cu  dizabilități,  cât  și activități specifice bursei locurilor de muncă.

 

Acțiunile care se vor desfășura în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu  Dizabilităţi,  direcțiile  generale  de  asistență  social  și  protecția  copilului  și  organizații neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilități își propun să asigure un dialog constructiv pentru integrarea socio – porfesională a persoanelor cu dizabilități.

 

Potrivit art. 78 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 persoanele cu handicap pot fi încadrate în muncă  conform  pregătirii  lor  profesionale.  Autorităţile  şi  instituţiile  publice,  persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. În caz contrar, acestea plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată înmulţit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat  persoane cu handicap.

 

Cu eforturi minime, angajatorii pot deveni partenerii noștri prin încadrarea persoanelor cu dizabilități.  Reamintim  faptul  că,  potrivit  Legii  nr.  76/2002  privind  asigurările  pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, ANOFM acordă subvenții, pe o perioadă de 12 luni, angajatorilor care încadrează persoane cu handicap pe perioadă nedeterminată, cu condiția  menținerii  în  activitate  cel  puțin  18  luni  de  la  data  angajării.  Subvenția  lunară este de 2.250 de lei și se acordă proporțional cu timpul lucrat.

 

Agenții economici care doresc să participe la această acțiune organizată la nivel național se  pot  adresa  agențiilor  teritoriale  pentru  ocuparea  forței  de  muncă  în  raza  cărora  au sediul. Datele de contact pot fi vizualizate la http://www.anofm.ro/contacteaza-ne.

 

Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 497

Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București

Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38

e-mail: anofm@anofm.ro; mass.media@anofm.ro

www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT