Activităţi social – umanitare

 • Sprijinirea nevăzătorilor în întocmirea şi depunerea dosarelor la DGASPC pentru obţinerea drepturilor ce li se cuvin conform legii 448 şi a altor acte normative;
 • Identificarea în timp util a nevăzătorilor şi a familiilor de nevăzători care sunt temporar în dificultate, în vederea acordării de asistenţă şi ajutor;
 • Sprijinirea nevăzătorilor şi a familiilor acestora, lipsiţi temporar de o locuinţă corespunzătoare, pe baza îndeplinirii criteriilor de prioritate stabilite de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca;
 • Consilierea şi sprijinirea în mod concret a minorilor nevăzători pentru înscrierea la şcoli speciale şi de formare profesională la diferite nivele, pentru adaptarea la sistemul educaţional;
 • Sprijinirea participării membrilor la manifestări culturale, educaţionale , sportive şi de agrement, interne şi internaţionale;
 • Achiziţionarea de dispozitive si echipamente asistive (tiflotehnice);
 • Promovarea şi afirmarea deficienţilor de vedere în diferite domenii de activitate;
 • Procurarea de ustensile şi echipament tiflotehnic;
 • Acordarea de sprijin pentru internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială;
 • Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti în situaţii de dificultate deosebită;
 • Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare cu autorităţiile locale şi organizaţiile nonguvernamentale locale, naţionale şi internaţionale;
 • Primirea membrilor filialei în căminul de nefamilişti de pe str. Petőfi Sándor nr. 30, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia.


Raport privind activitatea Filialei Judeteane Cluj a ANR pe anul 2017

– COMPARTIMENT SOCIAL- ORGANIZATORIC –

 

Ca şi în anii precedenţi, prioritatea compartimentului social a constituit-o alcătuirea şi transmiterea dosarelor pentru persoane cu dizabilităţi vizuale, prezentarea drepturilor şi facilităţilor pe care le au deficienţii de vedere şi distribuirea biletelor speciale de călătorie, aceste obiective realizându-se în strânsă colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj.

 1. Numar de membri in evidenta

Filiala judeteana Cluj a Asociatiei Nevazatorilor din Romania avea in evidente la finele anului 2017 un numar de 1861 nevazatori, cu 58 de membri mai mult fata de 2016 :

1816–  ADULTI

gr.I (GRAV)  = 1253

gr.II (ACCENTUAT)  =  561

gr.III (MEDIU) = 2

 45– MINORI

gr.I (GRAV)   = 31

gr.II (ACCENTUAT)  = 13

gr.III  (MEDIU)  = 1

2. Total nevăzători încadraţi în muncă : 52

In urma statisticii intocmite la sfârşitul anului 2017 situaţia cu persoanele nevăzătoare gr.l, gr.ll si gr.III încadrate în câmpul muncii arată astfel:

-24 maseuri

-17 profesori

-11 alte meserii

Comparativ cu anul 2017 se constată o crestere usoara a numărului de membri rezultata dintr-o evidenta mai stricta a deceselor, a memebrilor neincadrati, a membrilor care nu s-au mai prezentat la filiala si a membrilor care au solicitat scoaterea din evidente. Precizam faptul ca membrilor care nu s-au mai prezentat la filiala le au fost adresate scrisori prin care au fost invitati sa reia colaborarea cu filiala.

Din punctul de vedere al iesirilor si intrarilor, situatia se prezinta astfel :  s-au întocmit dosare noi pentru un număr de 135 persoane.

Pe parcursul anului s-au scos din evidente pe motiv :

 • de deces un numar de 97 de dosare.
 • la cerere sau din alte motive un numar de 2 dosare

În total în anul 2017 au fost procesate 812 dosare însemnand membri noi, revizuiri, prestaţii sociale, decese.

3.Legitimaţii 

S-au eliberat 116 legitimaţii noi de nevăzător pe toată raza de activitate a filialei.

S-au intocmit documentatii pentru 180 de persoane in vederea obtinerii legitimatiei de transport urban valabila in Romania, legitimatie ce se elibereaza de D.G.A.S.P.C. Cluj;

4. Bilete de călătorie gratuite pe C.F.R şi AUTO

În anul 2017 au fost preluate de la D.G.A.S.P.C. Cluj, ştampilate şi distribuite nevăzătorilor un număr de :

4.380 bilete C.F.R.

5.521 bilete  AUTO

 

     5.Cotizatii

In anul 2016 dintr-un numar total de 1758 membri si-au achitat cotizatia 1621. Astfel procentul de incasare a cotizatiei este de 92 %. (gr.I = 93%  si gr.II =  89%)

In anul 2017 dintr-un numar total de 1816 membri si-au achitat cotizatia 1646. Astfel procentul de incasare a cotizatiei este de 88 %. (gr.I = 90% si gr.II =  86%).

 1. Adrese oficiale. Scrisori. Cereri.

În anul 2017 au fost primite şi li s-au dat curs unui număr de 191 adrese, scrisori şi cereri, provenite de la instituţii sau persoane fizice.

S-au adresat 680 de cecograme reprezentand :

 • scrisori de înştiinţare pentru revizuirea certificatelor de handicap
 • invitaţii  pentru actualizarea datelor personale (documente de identitate şi certificate de deces)
 • somatii pentru plata cotizaţiilor restante

În urma scrisorilor trimise la sfârşitul lunii octombrie 2017, au dat curs invitaţiei aproximativ 200 de membri în vederea actualizării datelor personale cu privire la documentele de identitate şi certificatele de deces precum şi pentru plata cotizaţiilor restante.

Concluziile pe care le putem trage în urmă adresării scrisorilor ar fi că :

-au fost actualizate peste 100 de certificate de handicap

-au fost încasate cotizaţii restante de la persoane care nu au mai plătit de cel puţin un an

-membrii care s-au prezentat au înţeles rolul impotant pe care îl au în cadrul filialei.

7. Deplasări.Delegaţii.

În anul 2017,s-au totalizat un numar de 79 zile de delegaţii, salariaţii  si membrii efectuand un numar de 30 de deplasări astfel :

 • în ţară la concursurile culturale şi sportive organizate la nivel naţional sau zonal, la şedinţele Adunării Generale şi ale Consiliului Director Naţional ;
 • în judet deplasari au avut loc la Huedin si Dej (5 pentru distribuirea biletelor de calatorie, rezolvarea anumitor probleme cu legitimatiile pentru deplasarea in tara, incasarea cotizatiilor etc), Turda (4 la cele doua concursuri de cultura generala si pentru transportul cadourilor de Paste si Craciun)
 • în oraş au fost efectuate un număr de peste 100 deplasări în interes de serviciu de către salariaţii filialei.

Au fost completate 18 foi de parcurs pentru deplasări în interes de serviciu cu autoturismul filialei, efectuîndu-se în total 4.460 km.

 1. Roviniete

S-a intocmit si predat la DGASPC Cluj documentatia necesara pentru obtinerea de catre persoanele nevazatoare a rovinitei gratuite.

 

 1. Activitatea Comisiei de femei

Comisia femeilor din cadrul Asociatiei Nevazatorilor filiala Cluj a organizat :

In data de 11.02.2017 o activitate intitulata Cum sa ne alegem vestimentatia ? Activitatea a avut loc la Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Cluj de la ora 16.00. Activitatea a fost coordonata de un designer vestimentar de la care participantele la activitate au aflat cum sa isi aleaga vestimentatia in functie de diferite evenimente la care iau parte si cum sa potriveasca culorile.

In data de 08.04.2017 o activitate in cadrul careia s-a incurajat oferirea unui mic ajutor persoanelor care au nevoie. Astfel, persoanele care au dorit sa ofere ceva (in special haine si produse de igiena personala) s-au putut intalnii cu persoane care au avut nevoie de acest ajutor. Activitatea a avut loc pe strada Traian Mosoiu, nr. 45  de la ora 15.00

In data de 09.12.2017 o activitate cu tema ingrijirii parului, invitat special fiind Dna. stilist Emilia Palacean.Activitatea a avut  loc la Liceul Special pentru Deficienti de Vedere de la ora 11.00.

Presedinta comisiei domnisoara  Oana Pintea a participat la sedinta Comisiei Nationale de Femei  desfarurata la Arges.

 

   10.Conferinte si parteneriate 

Preşedintele A.N.R. Cluj,d-l Ion Podosu a participat la şedinţele Comitetului  Judeţean de Analiză a Problemelor Persoanelor cu Handicap aflat în subordinea  D.G.A.S.P.C. Cluj, desfăşurate în : 17 martie, si 13 octombrie.

 

În data de 30 octombrie la conferinta Casei Corpului Didactic Cluj “Educatie mprin stiinta”. La aceasta conferinta s-au discutat unele abordari psihopedagogice care au privit dezvoltarea gandirii spatiale la elevii cu deficient de vedere”.

In data de 28 noiembrie 2017 filiala noastra in colaborare cu Asociatia Pontes a participat cu produse tiflotehnice la expozitia organizata de DGASPC CLUJ la Vivo, cu ocazia Zilei nternationale a Persoanelor cu Dizabilitati, bucurandu-se de o larga receptivitate din partea publicului.

 1. Situaţia căminului de nefamilişti  

La data de 31.12.2017  situaţia chiriaşilor se prezintă astfel: avem un numar de 5 persoane de sex feminin la căminul de nefamilisti din strada Petofi Sandor, numarul 30.

 1. Investiţii. Dotări
 • refacerea caminul de canalizare de la cladirea de pe strada Memorandumului numarul 7 in valoare de 300 lei
 • două xeroxuri în valore de 792 lei
 • un cartuș de rezervă în valoare de 165 lei
 • un joc de table în valoare de 290 lei
 • un expresor în valoare de 98 lei
 • un Iphone SE (telefon mobil președinte) în valoare de 196 lei
 • un scaun de birou (referent cultural-sportiv) în valoare de 355 lei

13.Activităţi organizatorice

Cele mai importante activităţi organizate în anul 2017 au fost :

Adunarea Generala a reprezentantilor filialei, aceasta s-a intrunit intr-o singura sedinta in data de 04 februarie in care s-a analizat activitatea pe anul 2016  si s-au prezentat proiectele de activitati pentru anul 2017.

Consiliul Director al Filialei s-a întrunit în 5 şedinţe – 4 sedinte ordinare si 1 extraordinara- unde s-au dezbătut probleme şi s-au luat hotărîri pentru bunul mers al activităţilor organizate in cadrul filialei.

Pe parcursul anului 2017 s-au evidentiat printr-o implicare sustinuta in activitatiile organizate de filiala urmatorii membrii :  Silviu Valeriu Vanda, Pavel Ludusan, Ion Iordan si Emil Gornic.

In anul 2017 au fost marite salariile angajatilor cu 15% (Boncea Leontina,Boncea Horea si Pasca Bogdan) si, respectiv, cu 10 % (Podosu Ion si Bontidean Mugurel)

Organigrama filialei judetene Cluj a ramas nemodificata  fata de anul anterior. Aceasta are urmatoarea structura :

 1. ORGANISME DE CONDUCERE COLECTIVA
 • Adunarea Generala a reprezentantilor filialei
 • Consiliul Director al filialei
 1. CONDUCEREA EXECUTIVA-personal salariat
 • Presedinte ( Podosu Ion, profesor)
 • Director-secretar executiv/ordonator de credite (Boncea Leontina, functionar)
 1. COMPARTIMENTE DE SPECIALITATE-personal salariat,referenti
 • Financiar-contabil (Bontidean Mugurel, contabil)
 • Social (Pasca Bogdan Octavian, psihopedagog)
 • Cultura si sport (Boncea Horea-Eugen, functionar)
 1. SUCURSALA-personal salariat
 • Referent sucursala (Boncea Leontina, functionar)
 1. ADMINISTRATIV
 • Ingrijitor ( Pasca Bogdan Octavian)

 

 1. Colaborări. Parteneriate

S-a menţinut colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj conform protocolului de colaborare semnat in luna martie anul 2017, obtinandu-se baza de date a DGASPC Cluj cu deficienţii de vedere gradul Grav şi Accentuat.

 

S-a continuat colaborarea cu Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Cluj conform protocolului de colaborare pentru o cat mai bună conlucrare în ceea ce priveşte scopul nostru comun. Mentionam ca ANR Cluj :

– a sprijinit prin sponsorizări premierea elevilor implicati în diferitele activităţi organizate de cele două instituţii.

– s-au donat cartiile primite de la tipografia A.N.R. ca bibliografie pentru concursul “Prietenii cartii braille”.

Filiala a spnsorizat cu suma de 500 lei concursul national de sah “Cupa Irimia “organizat de Fundatia Pontes.

 

S-a mentinut protocolul de colaborare cu Grupul Şcolar ,,S.A.M.U.S” pentru efectuarea in mod gratuit a antrenamentelor echipei de goalball a filialei in sala de sport a liceului.

 1. Sponsorizări

Cu sprijinul Arhiepiscopiei Ortodoxe  si prin donaţiile făcute, a fost posibilă acordarea de cadouri de Paşte şi de Crăciun pentru  90 de copii nevăzători şi ai nevăzătorilor.

S-a continuat colaborarea cu firma de I.T. ECOSERV care sponsorizeaza filiala prin oferirea unor servicii de metenanţă cu tarif redus.

 1. Diverse

S-au promovat acţiunile filialei pe site, vizitatorii fiind informaţi în legătură cu activitatiile desfăşurate  sau cu alte informaţii de interes general.

S-au premiat membrii activi ,care au participat cel putin la doua actiuni organizate de filiala, cu cate 100 de lei.

S-a acordat suma de 300 lei antrenolui echipei de goalball, domului Stefanescu Dan-Mircea

S-au procurat şi vandut ceasuri tactile si bastoane de orientare în funcţie de cerinţele nevăzătorilor.

S-a efectuat instructajul semestrial de protecţie a muncii şi stingerea incendiilor pentru angajaţii filialei cu firmă autorizată şi agreata efectundau-se si viziata medicala anuala prin Medicina Munci

Referent social :   Bogdan Octavian Pasca

 

PROIECT DE ACTIVITATE  AL FILIALEI JUDEŢENE CLUJ A ANR PENTRU COMPARTIMENTUL SOCIAL-ORGANIZATORIC ÎN ANUL 2018

 

Pentru bunul mers al filialei judetene Cluj a ANR avand în vedere optimizarea serviciilor şi activităţilor desfăşurate pe plan social – organizatoric propunem următoarele :

 • conform statutului filialei, se vor desfăşura cele patru şedinţe ale Consiliului Director şi şedinţa Adunarii Generale a reprezentanţilor .
 • menţinerea numărului actual al membrilor şi cooptarea de noi membri.
 • se va urmări încasarea la timp a cotizaţiilor de la membri astfel că la finele anului 2017 să avem cât mai puţini restanţieri.
 • în colaborare cu AJOFM precum şi cu alte instituţii care iniţiază proiecte în acest sens ( Primăria Cluj-Napoca, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală ) vom încerca să-i sprijinim pe nevăzători să-şi găsească locuri de muncă.
 • se va urmări sprijinirea absolvenţilor diferitelor forme de învăţământ pentru încadrare în muncă.
 • pentru solutionarea diverselor probleme intampinate de nevăzători, salariaţii filialei vor efectua deplasări, în raza de activitate a filialei sau în ţară ori de câte ori va fi necesar.
 • se va pune un accent deosebit pe identificarea şi recrutarea pentru şcoli speciale a copiilor nevăzători.
 • se va ţine o strânsă legătură cu conducerile unităţilor şi instituţiilor cu care filiala noastră colaborează, în scopul rezolvării cu promptitudine a problemelor ce vor fi ridicate de nevăzători, în special cu L.S.D.V. Cluj şi  D.G.A.S.P.C. Cluj instituţii cu care filiala noastră are încheiate  protocoale de colaborare.
 • se va urmări ca nevăzătorii să fie informaţi cu promptitudine în legătură cu legislaţia în vigoare , inclusiv cu modificariile legii 448/2006 .
 • participarea reprezentantiilor filialei la sedintele Consiliului Director National si ale Adunarii Generale Nationale a reprezentantilor
 • se va procura aparatură tiflotehnică (ceasuri, bastoane ,etc.)
 • menţinerea la zi a bazei de date cu toţi membri.
 • actualizarea pemanenta a site-ului cu activitatile la zi a organizaţiei şi a membrilor  săi
 • ne propunem atragerea a cat mai multor fonduri din sponsorizări şi proiecte;
 • continuarea participărilor  ca parteneri la proiecte naţionale şi internationale.
 • se va continua procesul de imbunatatire a tehnicii de calcul prin inlocuirea anumitor componente periferice ale calculatoarelor.
 • se vor efectua reparatiile curente necesare pentru intretinerea in conditii bune a spatiilor pe care le detinem.
 • In anul 2018 se va efectua evaluarea cladiriilor aflate in proprietatea filialei conform cerintelor Primariei  municipiului.

 

PREŞEDINTE: ION PODOSU           DIRECTOR-SECRETAR EXECUTIV: LEONTINA BONCEA

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE FINANCIAR-CONTABILA AN 2017

In anul 2017 activitatea financiar-contabila a Asociatiei Nevazatorilor din Romania Filiala  Cluj s-a desfasurat  conform legii in vigoare, tinandu-se evidenta veniturilor si cheltuielilor pe 3 categorii:

-Buget , donatii si subventii pentru salarii.

In cadrul Asociatiei Nevazatorilor din Romania Filiala Cluj s-au derulat urmatoarele operatiuni financiar-contabile:

 

 1. prin casierie si conturile deschise la BCR
  • incasarea cotizatiilor, donatiilor, chiriilor
  • plata utilitatilor, a furnizorilor, salariilor , a contributiilor aferente, impozite si taxe locale,
  • depunerea numerarului la banca.

 

 1. prin compartimentul de contabilitate
 • emiterea de facturi pentru clienti ( pentru contractele de inchiriere) si fetele de la Camin, pentru utilitati
 • Intocmirea contabilitatii Asociatiei, a registrului de casa, registrelor jurnal, a balantelor de verificare, declaratiilor lunare la finante, a  Bilantului, Notelor explicative la situatia financiara,  contul rezultatului, intocmirea listelor si registrului  de inventar.
 • intocmirea necesarului, a statului de plata si a statului de subventii pentru subventia primita de la Ministerul Muncii
 • Intocmirea contului de executie pentru fiecare luna in parte.
 • Inventarierea patrimoniului s-a desfasurat in perioada 12-14 decembrie 2017 nu s-au constatat diferente de inventar.

 

In comparatie cu anul 2016 veniturile totale au crescut cu suma de 7409,72 lei.

De asemenea soldurile conturilor la data de 31.12.2017 sunt in valori mai mari fata de 31.12.2016, la fel a crescut si valoarea unitatilor de fond la Fondul de Investitii Erste Bank , cu suma de 12306,33 lei.

Anexez cele doua conturi de executie pe anul 2017, respectiv buget si donatii.

 

Contabil,

Bontidean Mugurel

 

 

CONTUL DE EXECUTIE AN 2017

                                  BUGET

Sold inceput an 2017  se compune din :

 • CONT CURENT in valoare de 19868,01 lei
 • Valoarea la fondul Erste Bank este de145589   lei, unitati de fond 

In anul 2017 s-au obtinut urmatoarele venituri si cheltuieli:

 

 1. VENITURI in valoare de 394441,87  LEI

1.COTIZATII in valoare totala de  116.884 lei

cotizatii GR I     in valoare de 97.514   lei

GR II    in valoare de  19.370  lei.

2.Chirii in valoare totala de  157.158,93 lei

3-DOBANZI BANCARE  in valoare de 0 lei

4-SUBVENTIE  de la Ministerul Muncii pentru salarii  in valoare de 58.800 lei

5-  Vanzare legitimatii:  464 lei

6-  Abonamente reviste: 1.030 lei

7- Vanzare ceasuri: 2.295 lei

8-  Facturari utilitati:  37.168,44  lei

9- Vanzare bastoane: 109  lei

10-Vanzare carti: 980 lei

11-Incasare majorari si penalitati: 143 lei

12-Incasari concursuri : 19409,5 lei

Se va incasa la termenul stabilit suma de 14.935,54 lei de la chiriasi.

 1. CHELTUIELI in valoare totala de : 373.848,11 lei

din care pe tipuri de cheltuieli:

Consum combustibil:  3.932,02 lei

Cheltuieli piese de schimb :  440,97 lei

Materiale consumabile  : 2.942,76 lei

Materiale nestocate( ceasuri, hartie braille, legitimatii, materiale de curatenie,protocol):  6.356,18 lei

Cheltuieli cu apa si energie electrica, gaz, inclusiv ce se refactureaza: 45982,08

Cheltuieli cu chiriile de la Turda, Dej,Primaria Cluj : 5.171,93 lei

Cheltuieli cu primele de asigurare  (RCA ,CASCO si rovigneta) :  2.729,14 lei

Cheltuieli de transport: 2.903,82 lei

Cheltuieli de deplasare si delegatii( concursuri, Adunari Generale, ): 49.696,31   lei

Cheltuieli postale si telecomunicatii: 2.915,65 lei

Cheltuieli cu prestatiile efectuate de terti( reparatii, compania de salubritate, servicii de cenzorat, incarcare cartus,internet , evaluari, ) : 12.639,67 lei

Cheltuieli cu comisioanele bancare:  270,34 lei

Cheltuieli cu impozitele si taxele locale:  10.840,1 lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit: 10.102   lei

Abonamente la revista: 1.030 lei

Cheltuilei cu  salariile ( angajatilor si colaboratorilor, contributii retinute de la angajati si virate la bugetul asigurarilor sociale si bugetul de stat)  : 164.706 lei

Cheltuieli cu contributiile  la bugetul de stat si asigurarilor sociale aferente salariilor, indemnizatiilor de sedinta : 35.047 lei

Cheltuilei cu indemnizatiile de sedinta:  3.600 lei

Cheltuieli Adunarea generala: 440 lei

Cheltuieli cu obiecte de inventar ( mingi goalball, copiator samsung,masina braille,scaun, expresor,joc table ): 2102,14 lei

s-au achizitionat UNITATI DE FOND in valoare de 10.000 lei.

Valoarea  la fondul Erste Bank este de 157.895,33  lei, unitati de fond  7.723,46.

CONT CURENT in valoare de 25.526,23  lei

 

Contabil

Bontidean Mugurel Adrian

 

RAPORT DE ACTIVITATE 2017

DONATII

 

Sold Initial in cont banca :  11.611,08 lei

 

1.VENITURI: in valoare de 17.857,97  LEI

din care:

 

 • Venituri donatii gr.1 in valoare de 10.950lei
 • Venituri donatii gr.2 in valoare de 785lei
 • Venituri din sponsorizari 2.122,97 lei ( Arhiepiscopia 1000 lei, 2% Trezorerie- 463,47, sponsorizari persoane fizice: 659,50 lei)

 

 

II.CHELTUIELI: in valoare de  11.908,52  lei

 

Cheltuieli concursuri de cultura generala si sportive, premii : 7.266 lei

Cheltuieli cu protocol, mese festive si cadouri copii: 2.481,19 lei

Comision bancar: 461,06 lei

Restituire cofinantare proiect Consiliul Judetean : 1.000 lei

Sponsorizare Pontes: 500 lei

Sponsorizare Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Cluj-Napoca, in vederea organizarii concursului de mobilitate si orientare spatiala: 200 lei

 

SOLD CONT donatii in valoare de 17.560,53 lei

 

Contabil

Bontidean Mugurel Adrian

 

RAPORTUL COMISIEI DE CENZORI pe anul 2017

 

Membrii comisiei de cenzori:

Stoica Florin- presedinte

Bontidean Daniela – expert contabil

Radulescu Florentin– membru

 

Am analizat situatia economico-financiara a Asociatie Nevazatorilor din Romania Filiala Cluj in perioada 01.01.2017- 31.12.2017 si am consemnat urmatoarele:

 • Veniturile Asociatiei se compun din cotizatii, sponsorizari, donatii, chirii spatii comerciale, chirii camin fete, subventii de la Ministerul Muncii , vanzari materiale.
 • Activitatea financiar-contabila din cadrul filialei s-a desfasurat cu respectarea prevederilor legale din legislatia in vigoare, sumele alocate fiind folosite in mod judicios , nu exista cheltuieli care sa prejudicieze activitatea Asociatiei. Declaratiile sunt depuse la termenele stabilite, impozitele si taxele s-au platit de asemenea la termenle stabilite. Taxele locale s-au achitat cu bonificatia de 10%
 • Inventarierea patrimoniului Asociatie s-a desfasurat in perioada 12-14 decembrie 2017. Nu s-au constatat lipsuri.

 

Comisia de cenzori nu are de consemnat nereguli in activitatea Asociatie pe anul 2017.

 

Presedinte: Stoica Florin

Expert contabil: Bontidean Daniela

Membru: Radulescu Florentin