Actele necesare pentru inscriere

  • Cerere de inscriere ( formular de la secretariatul scolii )
  • Copia diplomei de absolvire a scolii de specialitate de stat conform legii; la inscriere candidatul prezinta diploma in original care nu va fi retinuta la dosar
  • Adeverinta eliberata de unitatea sanitara in care este incadrat din care sa rezulte specialitatea in care este incadrat si vechimea in specialitatea in care sustine examenul de grad principal – minimum 5 ani impliniti pana la data de 31 Decembrie 2009; nu se ia in considerare perioada de concediu pentru ingrijirea copilului.
  • Copie dupa actul de identitate-copie dupa certificatul de casatorie pentru dovedirea numelui de domnisoara.
  • Chitanta de plata a taxei de inscriere
  • Dosar cu sina ; pe coperata dosarului se vor inscrie numele si penumele candidatului cu initiala tatalui ( toate numele inscrise in actul de identitate ) , numele purtat anterior.